ขอเรียนเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ๘๔ พรรษา www.welovekingonline.com        สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)   ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม  และเป็นกำลังใจ  ให้กับเด็กๆผู้พิการ  หากท่านมีความสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส  ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในสังคม  ติดต่อบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อสนับสนุนด้านสวัสดิการเด็ก  อุปกรณ์กีฬา นันทนาการอุปกรณ์การศึกษา และกายอุปกรณ์เช่น รถโยก รถเข็น ไม้ค้ำยัน เฝือกเหล็ก เครื่องช่วยเดิน ฯลฯ ได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)

เข้าสู่ www.nontapum.com