วีดีทัศน์บ้านนนทภูมิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English
หน้าหลัก
บ้านนนทภูมิ
บุคคลากรบ้านนนทภูมิ
มูลนิธิฯที่ให้การสนับสนุน
กฎหมายและระเบียบ
ประกาศหนังสือราชการ
หนังสือเวียนส่วนราชการ
ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็ก
การรับบริจาคเงิน/สิ่งของ
การรับอุปการะเด็ก
Webboard
Mail@nontapum.com

ประกวดราคาจัดซื้อ
วัสดุประเภทอาหารเลี้ยง
ดูเด็กผู้รับการสงเคราะห์
ประจำปี ๒๕๕

(๒๙ส.ค. -๑๐ ก.ย.๒๕๕๗)
ประกาศสอบราคา
จัดซื้อเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า
(๑๗-๓๑ ต.ค.๒๕๕๗)
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างระบบระบายน้ำฝนรอบโครงการ 1 ระบบ
(18-21 พฤศจิกายน 2557)
ประกวดราคางานก่อสร้างอาคารเรือนนอนพร้อมสิ่งก่อสร้าง 1 หลัง
(
26.ย.57-1 ธ.ค.57)

  ประกาศผลการประกวดราคางานก่อสร้างอาคารเรือนนอนพร้อมสิ่งก่อสร้าง 1 หลัง


 

รวมภาพกิจกรรมบ้านนนทภูมิ


ติดตามเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ การ
จัดเลี้ยงอาหาร และข่าวสารต่าง ๆ
ได้จาก
facebook บ้านนนทภูมิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียนเชิญลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในวโรกาส ๘๔ พรรษา  ผ่านหน้าเวปไซด์  www.nontapum.com  และ www.welovekingonline.com

รายการจัดเลี้ยงอาหารประจำวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๘


เจ้าภาพอาหารกลางวัน

คุณกมลชนกและเด็กชายภูมิพัฒน์ ลือสิริมนัส
จัดเลี้ยง
 ยำรวมมิตร แกงจืด
(นำมา)
 

 
 
 

 


เจ้าภาพอาหารเย็น
คุณจิรศักดิ์ ทรงสอาด
จัดเลี้ยง
แพนงหมู ผัดวุ้นเส้น ไอศกรีม
มูลค่า ๘,๕๐๐ บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)   ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม  และเป็นกำลังใจ  ให้กับเด็กๆผู้พิการ  หากท่านมีความสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส  ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในสังคม  ติดต่อบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อสนับสนุนด้านสวัสดิการเด็ก  อุปกรณ์กีฬา นันทนาการอุปกรณ์การศึกษา และกายอุปกรณ์เช่น รถโยก รถเข็น ไม้ค้ำยัน เฝือกเหล็ก เครื่องช่วยเดิน ฯลฯ ได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)

สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
Home for Children with Disabilities.
เลขที่ 78/5 หมู่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถนนติวานนท์
ตำบลบางตลาด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์ 11120
ทรศัพท์ : 0-2583-8396 , 0-2583-7999 , 0-2583-2532  Fax : กด 115 ขอสัญญาณ

E-mail:  webmaster@nontapum.com
E-mail: mail@nontapum.com ( ผู้บริหารบ้านนนทภูมิ )

 

        หากท่านมีความสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส  ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในสังคม  ติดต่อบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อสนับสนุนด้านสวัสดิการเด็ก  อุปกรณ์กีฬา นันทนาการอุปกรณ์การศึกษา และกายอุปกรณ์เช่น รถโยก รถเข็น ไม้ค้ำยัน เฝือกเหล็ก เครื่องช่วยเดิน ฯลฯ ได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) เลขที่ 78/5 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  โทรศัพท์ 0-2583-7999,  0-2583-8396, 0-2583-2532  โทรสาร 0-2583-8396 ต่อ 115  หรือต้องการโอนเงินเข้าบัญชีได้ที่
 
     - ชื่อบัญชี   สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
       ธนาคารกรุงไทย  สาขาปากเกร็ด   บัญชีกระแสรายวัน  เลขที่บัญชี     123-6-00734-4

     - ชื่อบัญชี   มูลนิธิเด็กพิการบ้านนนทภูมิ
       ธนาคารกรุงไทย  สาขาปากเกร็ด   บัญชีออมทรัพย์      เลขที่บัญชี     123-1-52598-3

( กรณีการโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมชื่อ-ที่อยู่ของท่าน แจ้งให้ทางสถานสงเคราะห์ทราบทาง Fax: หมายเลข  0-2583-7999,0-2583-8396,0-2583-2532 ต่อ 115 เพื่อทางสถานสงเคราะห์จะได้ทำใบรับบริจาคและหนังสือตอบขอบคุณมายังท่านผู้มีอุปการคุณต่อเด็กพิการ )

    
 
ชีวิตประสบปัญหา โทร.1507
 
ศูนย์ช่วยเหลือเร่งด่วน 24 ชั่วโมง โทร.1507
 
ขจัดทุกข์ ทุกปัญหา โทร.ปรึกษา 1507
 
เด็กทุกคนมีสิทธิมีชีวิต คิดก่อนทิ้ง โทร.1507
 
พบเด็กและสตรี ถูกทำร้าย โทร.1507
 
ปัญหาสังคม โทร.1507
 
ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โทร.1507
 
ก่อนตัดสินปัญหาชีวิต คิดถึง 1507
 
ปัญหาชีวิต คิดไม่ออก โทรมาบอก 1507
 
ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ โทร.1507
 
ทางออกของคนมีปัญหา โทรมา 1507
 
ชีวิตอาภัพ โทรคุยกับ 1507
 
ผิดหวัง - เศร้า โทรคุยกับเรา 1507

กดที่ภาพแผนที่เพื่อดูที่ตั้งและขอเส้นทางผ่าน google map หรือ http://maps.google.co.th/
พิมพ์ชื่อ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
กดเลือกชื่อสถานสงเคราะห์ฯ จะมีกรอบข้อความขึ้นมาในแผนที่ให้เลือกเส้นทาง
จะปรากฏกรอบข้อความทางซ้ายมือ โดยใส่สถานที่ต้นทางที่จะเดินทางมาบ้านนนทภูมิในช่อง
B แล้วกดขอเส้นทาง

 

 

 

 

 

 
Hit Counter
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม เริ่มนับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557